معرفی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی ایران

معرفی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی ایران به عنوان تشکل اقتصادی تخصصی وابسته به اتاق ایران در حوزه تولید و صادرات ماشین آلات کشاورزی در ایران